L’esport des d’una perspectiva de gènere:

 

Encara que anys enrere hi hagués lleis que prohibien la pràctica esportiva o de determinats esports per part de les dones, actualment no hi ha cap prohibició formal o legal, i l’activitat física es recomana tant a homes com a dones. Ara bé, hi ha una igualtat real a l’hora de practicar esport?
 
Segons les enquestes realitzades, les dones practiquen menys esport que els homes, encara que si ens fixem en les dades, veurem l’existència d’activitats més masculinitzades i d’altres de més feminitzades. Per exemple, mentre que la participació en el futbol és majoritàriament masculina, la participació en l’aeròbic és quasi exclusivament femenina.
 
Trobem també una relació directa entre aquesta divisió per sexes i la competitivitat. Els esports no competitius compten amb una major participació femenina que els competitius, i l’esport federat aglutina més homes que dones.
 

Perquè la representació de les dones és encara, a tots els àmbits de l’esport, menor que la dels homes. I no es deu a una falta d’interès per part de les dones, sinó que reflecteix una llarga història en què les dones han estat tradicionalment excloses d’aquest món esportiu per ser considerat socialment incompatible amb el rol que tenien assignades a la família.

Conferència mundial sobre dona i esport. Montreal, 2002